درخواست آزمون


  • مشخصات ظاهری
  • مقاومت در برابر برودت
  • تحمل در برابر شوک حرارتی
  • عکس العمل در برابر حرارت
  • مقاومت حرارتی در ( چمبر حرارتی)
  • مقاومت حرارتی در محیط
  • تحمل در برابر گرد و غبار
  • استحکام دی الکتریک
  • علامت گذاری
  • تحمل در برابر مایعات(سیالات)
  • تست تحمل ضربه( 30- درجه سانتیگراد)
  • تست تحمل ضربه (23 درجه سانتی گراد)
  • تست سالت اسپری
  • آب پاشی تحت فشار بالا 4 بار
  • آب پاشی تحت فشار پایین 1 بار
  • تست غوطه وری لنز
  • مقاومت حرارتی پوشش متالیزه
  • مقاومت برودتی پوشش متالیزه
  • تست چسبندگی(هاشور زنی) پوشش متالیزه رفلکتور
  • اعمال نیرو
  • ساچمه زنی
  • آزمون نفوذ آب
  • آزمون سر و صدا
  • آزمون استحکام طلق
  • مقایسه چشمی CUT OFF
  • مقاومت در برابر ضربه( شوک مکانیکی)
  • مقاومت در برابر ولتاژ ناگهانی
  • مقاومت در برابر ولتاژ غیر عادی
  • مقاومت به ترک در اثر تنش
  • مقاومت گرمایی کوتاه مدت
  • مقاومت گرمایی بلند مدت
  • چسبندگی لوله تهویه
  • مقاومت در برابر سایش
  • عملکرد در دمای بالا
  • مقاومت در برابر برودت قطعات
  • عملکرد در دمای پایین
  • آزمون خرابی منعکس کننده( رفلکتور)
  • استحکام حرارتی طلق
  • اندازه گیری ابعادی
  • مشخصات ظاهری لامپ
  • اندازه گیری توان لامپ
  • مقاومت چسب
  • تست ارتعاش
  • تست شرایط جوی
  • تست مقاومت گشتاور
  • اندازه گیری MFI
  • اندازه گیری فیلر
  • تعیین نقطه ذوب
  • مقاومت شیمایی مواد پلیمری
  • تست نورسنجی چراغ جلو
  • عملکرد در دمای بالا
  • مونتاژ
  • آزمونهای دوره ای
  • آزمونهای اولیه
  • تست نور سنجي چراغ‏هاي سيگنال
  • تست نورسنجی رفلکس رفلکتور
  • مقاومت به آب جوش ( مواد PC)
  • پایداری خط کات آف
  • افت ولتاژ
  • آزمون مقاومت عایقی
  • عملکرد لولینگ
  • سایر
  • مقاومت پوشش به غوطه وری در آب
 1. توجه

  1. نمونه ها پس از انجام آزمون به مدت 6 ماه نگهداری می گردند.
  2. در موارد ضروری از خدمات آزمایشگاهی و پیمانکاران فرعی که لیست آنها در آزمایشگاه موجود است استفاده می گردد.
  3. در صورت لزوم (وجود تست های پیش نیاز، اشتباه در انتخاب کد به دلیل وجود کدهای مشابه و انجام خدمات کارشناسی) آزمایشگاه با توافق مشتری مجاز به تغییر،حذف یا اضافه نمودن کدهای آزمون می باشد.